TV Vest
Rogaland

Kjøpsvilkår,
bingohefter 2023

For å spille TVV Bingo, må du kjøpe datostemplede bingohefter fra TV Vest sine kommisjonærer eller på www.tvvbingo.no.

Hovedspill- heftene koster 100 kroner og inneholder fire spill, med gevinster for en, to og tre rekker. Det er også mulig å spille «Gullfisk», et ekstraspill med jackpotmulighet, for 70 kroner.

Hvis du får bingo, må du ringe inn til TV Vest innen bingo-sendingen.
Premiene utbetales minimum en gang i uken etter at heftet er kontrollert, Dersom flere har bingo på samme rekke og tall, deles gevinsten. 

Minste gevinst er garantert  til 200,- kroner uansett dersom flere deler samme gevinst og jackpoten har en øvre grense på 100 000,- kroner.

Dersom man får 3 rekkers bingo på tallene 11,22,33,44,55,66,77 utløses Jackpot Mini. Denne erstatter og øker premien til 10 000,-  og kan kun bli utløst en gang per bingosending.

For å gjøre krav på premien må du sende inn heftet med navn, adresse og kontonummer innen tre måneder. TV Vest er ikke ansvarlige for eventuelle signalproblemer eller forstyrrelser og kan ikke ta hefter i retur dersom du ikke kunne spille bingo den dagen.

Du må være 18 år for å kjøpe hefter.